top of page
Used Books
#yatırımlar

Ticari Muameleler ve Sözleşmeler

Yatırım Müzakereleri

Ön Sözleşme ve Memorandumlar

Ortaklık Anayasaları, Hisse Devir ve Hissedarlar Sözleşmeleri

Ortak Pazarlama, Ortak Tanıtım, Ortak Ticarileştirme Sözleşmeleri

Lisanslama, Acente, Distribütörlük, Teknoloji Transferi Sözleşmeleri

Veri Gizliliği ve Koruma Protokolleri, Veri İşleme Sözleşmeleri
Fason Üretim, Ortak Araştırma, İşbirliği ve Geliştirme Sözleşmeleri

İlgili Uyuşmazlık Çözüm Hizmetleri

Tahkim

Arabuluculuk ve Müzakere Yönetimi

Kompleks Ticari Davalar

 

#kurumsalyönetişim

Kurumsal Yönetişim Konularının Ele Alınması

Şirket Reorganizasyonu ve Yeniden Yapılanmaları

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları

Sermaye Artırımı ve Azaltılması, Hisse Devirleri, Yatırım ve Exit Süreçleri

Ruhsat ve İzin Alınması, Kamusal Angajman Süreçlerinin Yönetilmesi

Ana Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi, GK ve YK Toplantıları

 

İşveren ve Çalışan İlişkilerinin Kurulması

İşyerine İlişkin İç Düzenlemelerin Hazırlanması

İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Hazırlanması

İş Hukuku Prosedürlerinin Hukuka Uygunluk Denetimi

Fesih, Tazminat, Karşılıklı Fesih, Rekabet Süreçlerinin Yönetimi

İlgili Uyuşmazlık Çözüm Hizmetleri

Kompleks Ticari Davalar

İş Davaları ve Arabuluculuk Süreçleri

#kişiselverikoruma

Veri Gizliliği ve Koruma Uyumluluk Projeleri

Veri Envanterinin Hazırlanması

Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikalarının Hazırlanması

Müvekkil Şirket Yöneticileriyle Bire Bir Mülakatlar

Veri Gizliliği Protokollerinin ve Veri İşleme Sözleşmelerinin Hazırlanması

Araçlar, Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Zimmet Formlarının Hazırlanması

İş / Veri Akışları ve Bilgi Teknolojileri Yapısı Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi

Bilgi Teknolojileri Mimarisinin, Ana Bileşenlerin ve Kullanılan Teknolojilerin İncelenmesi

Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, SMM'ler için Gizlilik ve Onay Formlarının Hazırlanması

Kişisel Veri İşleme, Saklama, İmha ve Acil Durum Müdahale Politikalarının Hazırlanması
Sürekli İzleme ve Değişen Mevzuatlara Uyumun Sürekliliğinin Sağlanması

#regülasyonuyumu

Regülasyon Danışmanlığı, Temsil ve Soruşturma Hizmetleri

Düzenleyici Politikaların ve Standart Çalışma Prosedürlerinin Oluşturulması

BT, Enerji, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Finans, Sigorta, E-Ticaret ve Havacılık Sektörlerinde Derinlikli Uzmanlık

Kamusal Angajman Hizmetleri

Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları ve Akranlarla İlişkiler

 

Regülasyon Uyumu

Kamu İhale Süreçlerinin Yönetimi

Gözlemsel Araştırmalar, Tanıtım Faaliyetleri ve Etik Kurallar

Türkiye'de Uygulanabilir Olan İlgili AB Mevzuatına Uyum

Sektör Spesifik Regülasyonlara ve İdari Kararlara Uyum

Klinik Araştırma, Ruhsatlama, Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Düzenlemeleri 

 

#borçilişkileri

 

 

Borç Rehabilitasyonu ve Tahsilat İşlemleri

Borca Batık Varlıkların Rehabilitasyonu

İflas, Konkordato, İflas Masası İdaresi

 

Vergi ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

Vergi Uyuşmazlık Çözüm Hizmetleri

IPO ve ICO Süreçlerinin Yönetimi

Vergi Teşvik-Muafiyet-İstisna Uygulamaları

Planlama, Yapılandırma, Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye

 

#fikrisınaimülkiyet

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması

Ticari Markalar, Patentler, Endüstriyel Tasarımlar, Faydalı Modeller, Telif Hakları, Alan Adları

 

İlgili Uyuşmazlık Çözüm Hizmetleri

Ceza Davaları

Hukuk Davaları

bottom of page