top of page

16 Ocak 2020 - Sağlık Bakanlığı VERBİS Duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü internet sayfası https://kisiselveri.saglik.gov.tr/ üzerinden, 16 Ocak 2020 tarihinde yapılan bir duyuru ile, Bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşların VERBİS kayıtlarına ilişkin aksiyon planını açıkladı.

Yapılan bir duyuru ile, Sağlık Bakanlığı'nın, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ile yine Bakanlık bünyesinde faaliyet göstermekte olan kamu hastaneleri, aile hekimlikleri, halk sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair sağlık hizmeti sunucuları bakımından tek bir veri sorumlusu olarak kabul edilmekte olduğunu ve veri sorumlusunun Bakanlığın kamu hukuku tüzel kişiliği olduğunu  duyurdu.


Duyuruda ayrıca, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün, Sağlık Bakanlığı adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği belirtildi. Duyuruda, Sağlık Bakanlığı adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bildirim dışında hiçbir bildirim yapılmaması gerektiğinin altı çizildi. Öte yandan kamu ve vakıf üniversitesi hastanelerinin, bünyesinde faaliyet göstermekte oldukları üniversitenin kamu hukuku tüzel kişiliği tarafından VERBİS'e yapılacak olan kayıt yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği; her türlü özel sağlık kuruluşunun ise bünyesinde faaliyet göstermekte olduğu özel hukuk tüzel kişiliği tarafından yapılacak olan kayıt yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Duyuruda son olarak, özel muayenehanelere ait VERBİS kayıt yükümlülüklerinin ise muayenehane sahibi hekimler tarafından yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.
Saygılarımızla,

BATI
bottom of page