top of page

11 Mayıs 2020 - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun COVID-19 Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 07/05/2020 tarihli, COVID-19 konulu yayımlanan genelgesi (2020/12) ile COVID-19 virüsüne maruz kalan ve sağlık sunucularına müracat eden sigortalılara, hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiğine karar verilmiştir.

SGK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddeside yer alan; ‘’4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir’’ hükmüne istinaden, sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden  hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiğini belirlemiştir. Genelge ile çalışanların COVID-19 virüsünden iş yeri ve faaliyetleri dışında etkilenmiş olması durumu iş kazası veya meslek hastalığı statüsünden çıkarılmıştır. Vurgulanan kanun hükmü ile söz konusu salgının etkilerine iş yerinde veya işyeri faaliyetleri sebebi ile maruz kalma halleri ise saklı tutulmuştur.


SGK tarafından yayımlanan Genelge’nin tam metni şu şekilde;


Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. 


Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;  "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." hükmü yer almaktadır. Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.
Saygılarımızla,

BATI

bottom of page