top of page

13 Ocak 2020 - Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi

04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile ticari elektronik iletiler alanındaki mevcut düzenlemelere ek yeni bir takım usul ve esaslar getirilmiştir. 

Değişiklik Yönetmeliği ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda gerçekleştirdikleri ve ticari amaçlarla alıcılara gönderdikleri ticari elektronik iletilerin tek bir merkezden yönetilmesi ve denetlenmesine ilişkin yeni bir uygulamaya geçilmiştir: “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi – İYS”.


İYS NEDİR ?


Değişiklik Yönetmeliği ile hayatımıza giren "İYS” kavramı “Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistem” olarak tanımlanmıştır. İYS, hizmet sağlayıcıların, arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebileceği, internet portalı, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgası ve elektronik imza ile kayıt altına alıp gelişmiş güvenlik standartları ile saklayacak ulusal ortak veri tabanı sistemi olarak kamuoyuna duyurulmuştur.


UYGULAMA TAKVİMİ


İYS internet sitesinde yayımlanan uygulama takvimi aşağıdaki gibidir :

  • 3 Ocak 2020: İYS’nin açılması, hizmet sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi. 

  • 15 Ocak 2020: Hizmet sağlayıcılar için İYS başvurularının açılması.

  • 1  Mart  2020:  Hizmet  sağlayıcılar  için  İYS platformunun açılması.

  • 1 Haziran 2020: Alıcılar(vatandaşlar) için İYS’nin açılması.

  • 1 Eylül 2020: Operatör ve Sabit Telefon Hizmetleri için İYS platformunun açılması.


YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER


Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte yeni dönemde ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, İYS’ye kaydolmaları zorunlu tutulmuştur. İYS’ye başvuru aşamasında;


Hizmet  sağlayıcı  tüzel  kişi  ise;  Şirket unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve fatura adresi, imza sirküleri, firma ünvanının ve yetkililerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi, tescilli marka bulunuyor ise marka tescil belgeleri (zorunlu değil) ve ıslak imzalı İleti Yönetim Sistemi Hizmet Sözleşmesi. İmza yetkilisinin adı ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, e- posta adresi.


Hizmet  sağlayıcı  gerçek  kişi  ise;  İmzaya yetkili kişinin bilgilerini ve bahsi geçen belgeleri sağlama koşulu aynı kalmak üzere, MERSİS numarası (zorunlu değil) yerine T.C kimlik numarası, imza sirküleri veya beyannamesi gereklidir.


Yeni dönem öncesi elektronik ticari ileti gönderimi yapan hizmet sağlayıcılarının ise 01.06.2020 tarihine kadar ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcılardan aldıkları onayları İYS’ye aktarmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar İYS’ye onayı aktarılmayan izinler geçersiz kabul edilecek ve söz konusu alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir. 


İYS’ye yüklenecek izinler şu bilgileri içermelidir:

  • İletişim adresi

  • İzin türü (onay/ret)

  • İzin tarihi

  • İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)

  • İzin kaynağı*

* 1 Mayıs 2015 öncesi mal veya hizmet teminine yönelik işlem sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi, ıslak imzalı onay formu, web sitesi onay logları ve sair ispat araçları.
Saygılarımızla,

BATI

bottom of page