top of page

21 Şubat 2020 - Değerli Konut Vergisinde Önemli Değişiklik

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlananan ‘’Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin hükümleri değişerek yürürlüğe girdi.

Kanunda yer alan vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi adına konutların değerlerine dolayısıyla vergi matrahına ilişkin değerleme yapma ve ‘’taşınmaz değerleme raporu’’ hazırlayarak ilgililere tebliğ etme yetkisi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden (TKGM) alındı. Vergi matrahı hesaplanırken TKGM tarafından yapılan değer tespiti yerine Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. TKGM tarafından ilgili konutlara ilişkin değerleme yapılan ve mükelleflere tebliğ edilen taşınmaz değerleme raporlarının durumu ise belirsizliğini koruyor.


Yapılan değişiklik ile verginin matrahının belirlenmesinde ise önemli ölçüde değişiklik meydana geldi. Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazların değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3, 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL ve bu tutarı aşan kısmı için binde 6, 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL ve bu tutartı aşan kısmı için binde 10 oranında vergilendirilecek.


Vergiye tabi mesken üzerinde paylı mülkiyete sahip olanların payları oranında mükellef olacağı, elbirliği mülkiyet halinde ise maliklerin müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin hüküm geçerliliğini korudu. Değişiklik ile vergi dilimine giren konutu, Türkiye sınırları içerisinde kendisine ait tek konut olanlar vergiden muaf tutuldu. Bununla beraber vergi dilimine giren birden fazla konutu olanların, değeri en düşük olan konutu da vergiden muaf tutulabilecek. Son olarak kanuna getirilen geçici madde ile Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyetin 2021 yılında başlayacağı kararlaştırıldı. 2020 yılında verilmesi gereken bir beyanname ve tahakkuk edecek bir vergi söz konusu olmayacak, yapılan değişiklikler yürürlüğe giren şekli ile 2021 senesinden itibaren sonuç doğuracak.
Saygılarımızla,

BATI

bottom of page